PSP - Farman Holding & Bexel

Bexel consalting

PSP-Farman Holding je jedna od vodećih kompanija u građevinarstvu i razvoju u SEE i Ruskoj Federaciji. PSP-Farman Holding je multinacionalni i multifunkcionalni investicioni holding koji se bavi projektovanjem, razvojem, izgradnjom i prodajom objekata sa 30 godina iskustva i sa više od 200 završenih objekata. Uključujući banke, poslovne prostore, javne i stambene zgrade, komercijalne, industrijske i sportske centre, sa ukupno više od 3 miliona kvadratnih metara.

PSP-Farman Holding je švajcarska kompanija sa kancelarijama u Moskvi, Kijevu, Beogradu, Briselu, Ženevi, Trstu i Londonu i njen fokus je na tržištu nekretnina u Rusiji, Ukrajini, Srbiji i Velikoj Britaniji.

Na svakom projektu, PSP-Farman Holding upravlja celim procesom implementacije projekta sa svojim in-house razvijenim BEXEL (5D) softverom koji im omogućava da konsoliduju i prate rad svih usluga i omogućava im da budu transparentni prema korisnicima.

Kao član PSP-Farman Holdinga, Bexel Consulting vodeća svetska softverska kompanija u upravljanju projektima uz korišćenje tehnologije BIM modela. Danas je Bexel Consulting prisutan u više od 35 zemalja na globalnom nivou uz pružene kompletne usluge podrške upravljanju projektima. (www.bexelconsulting.com/)

Prednosti

Napredna 3D vizualizacija i mogućnost da se obrade, analiziraju i pojednostave kompleksne informacije iz projekta doprinosi benefitima svih učesnika u projektu;

Napredna komunikacija između učesnika u projektu i detaljno sprovedena analiza projektne dokumentacije osigurava usklađivanje sa svim zahtevima poslodavca, kao i ranu eliminaciju nesporazuma i grešaka;

Otkrivanje sukoba i koordinacija projektovanja, pregled razvoja BIM modela sa automatskim proverama integriteta metapodataka;

Visoko kvalitetne odluke koje se baziraju na obilju preciznih i pravovremenih informacija koje se dobijaju kroz prilagođene izveštaje, nadgledanje napretka i analize zarađene vrednosti;

Integracija svake klasifikacije troškova i povezivanje baze podataka sa BIM modelom kako bi se razvio detaljni i precizni predračun;

BEXEL Manager 4D/5D motori upravljanja izgradnjom omogućuju inteligentan plan sa optimizacijom resursa, stimulacijom gradnje i procenom troškova što je ključno za uspešno planiranje, izvođenje i koordinaciju kompleksnih zadataka izgradnje, upravljanje podugovoračima, resursima, promenama i nabavkama;

Detaljno upravljanje napretkom izgradnje i analiza prediktivnog scenarija u slučaju bilo kakvih odlaganja, omogućuje razvoj mera za optimizaciju i skraćenje vremena izgradnje;

Obogaćivanje izvedenih modela dokumentacijom, crtežima, sertifikatima, garancijama, uputstvima za ordžavanje, itd.. obezbeđuje vlasniku bogatu bazu podataka sa informacijama za operativnu fazu objekta u izgradnji;