STAMBENI KOMPLEKS ODINCOVSKI PARK

O projektu

PSP-FARMAN Holding implementira ideju izgradnje nove stambene četvrti sa stanovima za srednju klasu, gde je oko 300.000 m2 predviđeno za izgradnju savremenih apartmana, a približno 80.000 m2 predviđeno za objekte infrastrukture.

Takav odnos površina, gde na svakih 3m2 stambene površine imamo 1m2 površine javne namene, ranije nije predlagan čak ni kod izgradnje luksuznih stambenih objekata.

Mi predstavljamo na rusko tržište nekretnina proizvod novog kvaliteta. Efikasno smo se izborili sa pripremnim fazama ovog složenog projekta i 2010. godine započeli izvođenje prve faze stambenog kompleksa, uprkos globalnoj ekonomskoj krizi.

Osnovni podaci

Adresa:
Odincovski rejon, Moskovska oblast

Površina parcele:
12 ha

Ukupna površina objekta:
više od 400.000 m2

Početak radova:
avgust, 2010-2017 g.

Vrste radova:
razvoj, projektovanje, izgradnja