Politika privatnosti

UVOD
Korišćenjem ili pristupanjem na sajt PSP-Farman Holding, slobodnom voljom prihvatate i slažete se da možemo da prikupljamo i koristimo vaše lične podatke u skladu sa Politikom privatnosti. Ova Politika privatnosti odnosi se na vlasnika sajta PSP-Farman Holding.

1.Saglasnost
Korišćenjem bilo koje internet stranice ovog sjta, dajete saglasnost na uslove ove Politike privatnosti. PSP-farman Holding zadržava pravo da povremeno izmeni uslove iz ove Politike privatnosti, o čemu ćete biti obavešteni.

2. Prikupljanje, upotreba i obrada podataka o ličnosti
Kao potencijalne kupce, stambeno-poslovni kompleks PSP-Farman Holding, želi da vas obavesti o tome kako će se vaši lični podaci koristiti i u koje svrhe, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Podaci koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate ukoliko ste zainteresovani za kupovinu stana, a to podrazumeva sledeće: ime i prezime; e-mail adresa; broj mobilnog telefona;

3. Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka
Vaši lični podaci koje smo definisali pod tačkom 1. ovog obaveštenja biće prikupljeni ukoliko iskažete interesovanje za kupovinu ili zakup nepokretnosti u okviru stambeno-poslovnog kompleksa PSP-Farman Holding. Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa Vama, u vezi sa Vašim interesovanjem i razumevanjem Vaših potreba. Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

4. Način korišćenja podataka
Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.

5. Informacije o korisnicima podataka
Kompanija PSP-Farman Holding Vaše podatke o ličnosti neće dati na korišćenje trećim licima, izuzev u slučaju kada tako nalažu propisi.

6. Obaveznost i pravni osnov obrade podataka
Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku jednostavnim slanjem emaila. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti takođe imate pravo na istinito i potpuno obaveštenje o obradi podataka, pravo na uvid u podatke koji se odnose na Vas, pravo na kopiju podataka koji se odnose na Vas, pravo na ispravku netačnih podataka, dopunu nepotpunih podataka, ažuriranje zastarelih podataka, brisanje podataka kao i pravo na prekid obrade.

7. Drugi sajtovi
Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

8. Kolačići (Cookies)
Na našim sajtovima koristimo Cookie-je isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtovima, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads. Datalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima: www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/,
www.google.com/ads/preferences.

9. Koliko su bezbedni Vaši podaci?
Vaše lične podatke čuvamo u bezbednom okruženju. Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Ovi sistemi i mere se redovno testiraju i ažuriraju ukoliko je potrebno. Ipak, prenos informacija putem interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem sajta PSP-Farman Holding.

10. Izuzeće od odgovornosti
Internet sajt koristite na sopstveni rizik. PSP-Farman Holding nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

11. Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu
Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju PSP- Farman Holding, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije. Nemojte preuimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

12. Otkrivanje informacija
Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

13. Ostalo
Vaši podaci će se obrađivati i čuvati i biće tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.