HIPERKUB: CENTAR ZA INOVACIJE SKOLKOVO

O projektu

Hiperkub je prvi objekat u okviru Centra za inovacije Skolkovo. Upravo se ovde proveravaju principi formiranja Ekosistema, koji leže u osnovi filozofije stvaranja Skolkovo.

Od dana svog otvaranja, Hiperkub je centar projekta Skolkovo, njegov poligon za ispitivanje, gde se testiraju ekonomski, inženjerski, informatički, urbanistički i upravljački modeli Grada inovacija.

Projekat Hiperkuba se bazira na principima 4E: energetska efikasnost, ekološka prihvatljivost, ergonomičnost i ekonomičnost. Zgrada je priključena samo na elektroenergetsku mrežu, dok je za sve ostalo potpuno samoodrživa: ima autonomni sistem grejanja, a vodom se snabdeva iz arteškog bunara, koja se posle prečišćavanja koristi za zalivanje.

Osnovni podaci

Adresa:
Centar za inovacije Skolkovo, Novoivanovsko, Odincovski rejon, Moskovska oblast

Ukupna površina:
7.483.22 m2

Početak radova:
novembar, 2011.

Period izvođenja radova:
11 meseci

Vrste radova: projektovanje, izgradnja, dizajn enterijera